Udělejte si LIBERATION kvíz
a vytvořte si vlastní LIBERATION map!

Co pro vás znamená liberation, tedy osvobození? Jaké věci chcete dělat
a čeho se nechcete vzdát?